POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Poniższy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://kolorowe-jeziorka.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO), zwany również Administratorem – Aldona Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sklep spożywczo-przemysłowy Aldona Wójcik”, Ciechanowice 82, 58-410 Marciszów, NIP: 614-106-52-17, e-mail: ado@kolorowe-jeziorka.pl, tel.: (+48) 75 74 10 640.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kolorowe-jeziorka.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu korespondencji lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Zarządca Terenu Kolorowych Jeziorek, Wiesław Wójcik, Ciechanowice 82, 58-410 Marciszów – w celu udzielenia informacji o atrakcji turystycznej oraz zakresie usług świadczonych na terenie Kolorowych Jeziorek.
§ 3
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5
Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną,
  a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Zapraszamy na parking Kolorowych Jeziorek

Dla Państwa wygody zapraszamy na pięć strzeżonych i monitorowanych parkingów przynależących do Kolorowych Jeziorek. Najwyżej położony parking znajduje się zaraz przy wejściu na teren Kolorowych Jeziorek obok strefy wypoczynkowej. Aby się na niego dostać, należy dojechać drogą do samego końca. W przypadku braku wolnych miejsc nasz miły parkingowy poinformuje Państwa, gdzie blisko i bezpiecznie zostawić auto.

Więcej informacji o miejscach postojowych dostępnych na podstronie: Centrum Parkingowe.